Nasza firma od lat zajmuję się przetwórstwem ryb. Ryby, które przetwarzamy pochodzą z gospodarstw rybackich z Doliny Karpia, hodowane są w sposób naturalny, karmione wyłącznie zbożem. Przy wytwarzaniu produktów nie stosujemy żadnych konserwantów, emulgatorów – polepszaczy. Trwałość naszych produktów zapewnia wyłącznie: sól i ocet, co sprawia, że produkty są wyjątkowe i smakują jak domowe przetwory. Stowarzyszenie Dolina Karpia, które zajmuję się promocją obszaru Doliny Karpia, rybołówstwa i przetwórstwa, wykorzystuje do promocji regionu produkty przygotowane przez Franciszka Sałaciaka, współwłaściciela firmy. Nasze produkty zdobyły wiele nagród m.in. karp wędzony otrzymał złoty medal na Między Narodowych Targach Produktów Tradycyjnych w Warszawie. Nasze produkty prezentowaliśmy na Targach Smaku w Turynie, Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa w Grune Woche w Berlinie. Nasz karp wędzony był również przysmakiem na wigilijnym stole w Parlamencie w Brukseli. Wytwarzane przez nas produkty, są produktami naturalnymi, a niektóre z nich zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. –
Nasze produkty są wytwarzane z ryb z Doliny Karpia, gdzie króluje obszar Natura 2000. To tu stawy zasilane są przez górską rzekę Skawę, a ryby karmione są zbożem z terenu Doliny Karpia oraz hodowane pod nadzorem ichtiologów i z dużym wkładem serca rybackiego.